onsdag 30 januari 2013

Inget nytt underlag för Stockholms graffitipolitik i sikte

I radioprogrammet Kalibers granskning av Stockholms nolltolerans i somras (sänt 2/9) så berättade trafikkontorets representant att staden beställt en ny forskningsrapport för att få mer fakta på bordet för sin graffitipolitik.

Detta var goda nyheter. Efter att ha undersökt nolltoleransen mot graffiti kunde jag konstatera att den vilar på ett mycket bristfälligt underlag, och ibland uppenbara felaktigheter. Jag menar att (nästan) alla skulle tjäna på om Stockholms stad tog ett nytt grepp och utifrån ett sakligt och nyanserat underlag tittade på graffitifrågan nytt. Vilka problem finns – och vilka möjligheter.

När gatukonst.se efter programmet hörde av sig för att för att få underlaget till rapporten så meddelade staden att beställningen inte gjorts ännu, men att man planerade att höra av sig till kriminologiska institutionen på Stockholms universitet (som tidigare gjort en liknande studie):
"En förfrågan om att genomföra detta kommer med andra ord att skickas från Trafikkontoret till Stockholms universitet de kommande dagarna. Sedan får vi se om universitetet har resurser att genomföra detta eller ej".
Det som i radio framstod som en redan beställd rapport visar sig alltså vara idé om att skicka en förfrågan om en rapport. En rapport som man inte har avsatt medel för utan förväntar sig att universitetet ska bekosta.

Snarare än ett seriöst agerande för att få fram ny kunskap så framstår påståendet om rapporten som ett försök att skyla över det faktum att man inte har haft på fötterna vad gäller nolltoleranspolitiken. Detta intryck förstärks ytterligare av att rapporten – nu nästan ett halvår senare – fortfarande inte är beställd.

Gatukonst.se avslöjar att det faktiskt inte ens klart vilka frågor som ska ställas:
http://www.gatukonst.se/2013/01/29/ingen-forskning-om-graffitibrott/

1 kommentar: