söndag 18 november 2012

Stockholmsmoderaternas protest mot laglig graffiti

"Enligt vår mening är inte klotter ett konstnärligt uttryck utan ren skadegörelse."
Ulla Hamilton (M), Miljö- och trafikborgarråd Stockholm, m fl moderata politiker om laglig graffiti 

 
Jag har blivit uppmärksammad på att
moderaternas öppna protestbrev mot Sigtunas lagliga graffitivägg försvunnit från webben. Brevet som är undertecknat av en rad av länets ledande moderater skickades till Sigtuna kommunstyrelse i maj 2009 och har tidigare funnits tillgängligt på flera moderata bloggar. Eftersom brevet är ett viktigt dokument i nolltoleransens historia (och en offentlig handling) så återpublicerar jag det nedan. 


Stå på vår sida i kampen mot klotter!


Öppet brev till kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun:


Den så kallade ”lagliga klotterväggen” i Sigtuna kommun är inte bara en kommunal angelägenhet. Den saboterar framgångsrika insatser mot klotter och skadegörelse i hela Stockholms län och kostar därmed sina grannkommuner och landstinget miljonbelopp varje år.

Många aktörer inom Stockholms län arbetar idag offensivt med att bekämpa klotter. Enligt vår mening är inte klotter ett konstnärligt uttryck utan ren skadegörelse. Människor känner oro och otrygghet att vistas i klottrade miljöer, stora summor måste avsättas för sanering, och utövarna, dvs storklottrarna, har i många fall en tydlig kriminell koppling.

Genom Samverkansgruppen mot klotter samarbetar Stockholms Stad samt en lång rad kommuner i länet nära samman med SL, Polis, Banverket, Vägverket, Fortum Distribution AB och andra anläggningsägare för att stävja och motverka den skadegörelse klotter innebär.

Samarbetet har varit framgångsrikt. Gemensamma rutiner för anmälan och lagföring av klottrare har utarbetats. Polismyndigheten i Stockholm har som ett resultat av detta arbete skapat en klotterkommission, som arbetar länsövergripande med klotterfrågan. Polismyndigheten i Stockholms City har startat en projektgrupp som arbetar enbart med klotterfrågan sedan hösten 2008.

Klotter är otroligt kostsamt för samhället. Storstockholms Lokaltrafik (SL), Stockholms Stad och Sigtuna stad lägger varje år ned stora resurser på att bekämpa klottret. Under 2008 sanerade SL och Stockholms Stad och Sigtuna stad för över 200 miljoner kronor.

För oss som anläggningsägare och för polisen är det ett stort problem med närhet till lagliga väggar i länet. Polisen har idag möjlighet att förverka klotterutrustning när man visiterar misstänkta klottrare.

Närheten till Sigtuna kommuns lagliga vägg omöjliggör polisens preventiva arbete. Klottraren behöver endast uppge sig vara på väg till den lagliga väggen i Märsta. Polisen står då handfallen och kan inte utföra sitt tidigare så framgångsrika preventionsarbete. Enligt polisens uppgifter görs det mer än 200 sådana beslag varje månad. Räkna med att en burk räcker till någon kvadratmeter så blir effekten påtaglig!

Det viktigaste är enhetligheten, att samma policy gäller i hela Stockholms Län. Att lagliga incitament som denna försvårar polisens brottsförebyggande del är klart. Att klottret dessutom skulle minska med tillåtna platser för klotter/graffiti tyder ingen känd forskning på.

Vi vädjar mot bakgrund av detta till Er att ompröva beslutet att införa en legal klottervägg!

Ulla Hamilton (M), Miljö- och trafikborgarråd Stockholm
Christer G Wennerholm (M), Trafiklandstingsråd Stockholm
Torbjörn Rosdahl (M), Kommunstyrelsens ordf. Sollentuna
Henrik Kelfve (m), Oppositionsråd Sigtuna
Jan Holmberg (M), Kommunstyrelsens ordf. Upplands Väsby
Lars-Erik Salminen (M), Kommunstyrelsens ordf. Solna
Paul Lindquist (M), Kommunstyrelsens ordf. Lidingö
Lennart Kalderén (M), Kommunstyrelsens ordf. Salems
Carl Grufman (M), Oppositionsråd Sundbyberg
Eva Lennström, Kommunstyrelsens ordf. Järfälla
Leif Gripestam (M), Kommunstyrelsens ordf. i Täby
Berit Assarsson (M), Kommunstyrelsens ordf. i Tyresö
Gilbert de Wendel, Kommunstyrelsens ordf. Haninge
Erik Langby (M), Kommunstyrelsens ordf. Nacka
Kjell Jansson (M), Kommunstyrelsens ordf. Norrtälje
Marita Lärnestad (M), Oppositionsråd Södertälje
Effe Östman (M), Andre vice ordf kommunfullmäktige Nykvarn
Peter Carpelan (M), Kommunstyrelsens ordf. Ekerö
Jelena Drenjanin (M), Kommunalråd Huddinge
Per Mosseby (M), Kommunstyrelsens ordf. Vaxholm


Brevet har tidigare funnits på bland annat www.kelfve.se/ (publicerat fredagen den 29 maj, 2009 kl 11:33).
Ett pressmeddelande om brevet finns fortfarande tillgängligt på moderaternas egen hemsida:
http://moderaterna.net/blog/2009/05/28/ulla-hamilton19-m-sigtunas-klottervagg-saboterar-for-hela-lanet/

1 kommentar:

  1. thank god!!!!!!! Fler som faktiskt kämpar för att vi som tycker det är kul att måla graffiti för att sprida budskap till världen ska få det lagligt att göra det.
    Jag själv är en som vill måla graffiti men inte gör det för att det inte finns några lagliga väggar att måla på. Och inte all Graffiti är klotter, det finns graffiti målare som bara använder det för budskap också, och jag är en av dom.

    Så jag hoppas att flera kommer att kämpa för att få igenom att det ska finnas lagliga graffiti väggar i kommunerna. Även i små kommuner som Nykvarn och Järna.

    SvaraRadera