måndag 13 augusti 2012

Vad är laglig graffiti?

På fredag invigs Subtopias graffitivägg i Alby utanför Stockholm. Alby ligger i Botkyrka som är en av två kommuner i Stockholms län som inte har nolltolerans mot graffiti - annars hade detta knappast varit praktiskt möjligt. Den svenska nolltoleransen gäller nämligen även laglig graffiti.
 
Men lagliga graffitiväggar väcker ofta stor debatt även på platser utan nolltolerans. Lika ofta blir diskussionen polariserad och debattörerna tenderar att tala förbi varandra.

Men vad innebär egentligen laglig graffiti?

Rätt mycket visar det sig, om man tittar närmare på saken. Det som kan framstå som något enkelt kan i själva verket beskrivas som ett samlingsnamn för flera delvis olika företeelser och olika typer av projekt – skapade med helt olika utgångspunkter och målsättningar.

Svaret på frågan om laglig graffiti fungerar blir svår att besvara utan att man tar hänsyn till dessa olikheter och till de olika aktörer och samhällsintressen som är inblandade.

För att räta ut frågetecknen kommer jag i några inlägg framöver beskriva olika graffitiprojekt för att sedan sammanfatta i en längre artikel. Imorgon börjar vi i nolltoleransens New York - en stad där det kanske finns mer laglig graffiti än i någon annan.
 
Five Pointz i New York

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar