tisdag 14 augusti 2012

Laglig graffiti så funkar det, del 1

 Part One målar på 5 Pointz tak

Laglig graffiti så funkar det, del 1:
5 Pointz. Long Island City, Queens, New York
Tunnelbana linje 7, 45 Rd - Court House Square

5 Pointz är en gammal enorm lagerbyggnad, idag fylld med konstnärsateljéer. Den omfattar ett helt kvarter, beläget i Queens några hållplatser från Manhattan på sjuans tunnelbanelinje. Tunnelbanan går upp ovan jord precis innan byggnaden och gör en skarp sväng runt byggnaden, vilket gör att flera tiotusentals människor varje dag passerar förbi huset som är målat från trottoaren upp till taknocken.Det ligger intill ligger den berömda konsthallen PS1 i ett blandat område där gamla industri- och lagerfastigheter blandas med äldre bostäder och butikslokaler. Närheten till Manhattan har gjort att området på senare år delvis har förändrats och stora bostadsrättsfastigheter – condos – tornar upp sig på vissa tomter.


         5 Pointz ligger mellan Jackson Avenue, Crane street och Davis street och pendeltågslinjen som avgränsning i söder. Tunnelbanan passerar på fastighetens södra och östra sida.

5 Pointz hette ursprungligen Phun Phactory och startade som slags alternativt projekt att bekämpa olaglig graffiti. Det grundades på mitten av 1990-talet av graffitibekämparen Pat di Lillo som också drev den ideella organisationen Graffiti Terminators som arbetade med att ta bort graffiti. 

di Lillos ursprungliga idé med Phun Phactory var att kontrollera vad som målades, se till att det blev genomarbetade målningar istället för klotter. Men snart blev det också viktigt att betona att man var ett alternativ för ambitiösa graffitimålare att jobba lagligt.

1998 intervjuade jag Pat di Lillo för tidningen Edge  (publicerad i Edge #4, 1999) och han berättade då om hur hans arbete mot olaglig graffiti förändrats och att hans fokus var att det nu skulle bli vackra målningar istället för såväl grå betong som tags. Han berättade också att detta hade lett till att han betraktades som en förrädare av sina forna vänner i anti-graffitirörelsen. Förutom själva byggnaden Phun Phactory visade det sig att han också förvaltade en rad väggar runt om i Queens.

"Att ta bort graffiti är naturligtvis bra, men inte på samma sätt som Phun Phactory. Arbetet med Graffiti Terminators var otacksamt […] På Phun Phactory får vi uppskattning, människor kommer fram och tackar, och säger att vi har ett bra stället. Vi går till nedklottrade väggar, sanerar och sätter upp målningar. Det är schysst. Att lämna väggen grå, vad är det egentligen för bra med det. Det är bara tråkigt. Ge väggen lite liv, ge den själ."

Sedan graffitimålaren Meres One tog över ansvaret för snart tio år sedan har dessa "klotterförebyggande" aspekter tonats ner. Istället för att främst beskriva 5 Pointz som en åtgärd mot olaglig graffiti och ett alternativ för målarna så handlar det nu främst om en tillgång för åskådarna. Den har också med tiden också vuxit till en alternativ sevärdhet – turister från hela världen kommer dit och fotograferar. 
Själva upplägget visar sig dock likt från Pat di Lillos tid. Den graffitimålare som vill måla hör av sig till Meres som gör en kvalitetsbedömning och sedan pekar ut en specifik vägg att arbeta på. Konstnären får själv bekosta material och när målningen är klar så får den sitta minst några veckor innan den målas över med vit färg – och någon annan erbjuds platsen (vissa målningar lämnas kvar i flera år)

Denna reglering skiljer 5 Points från de helt öppna lagliga väggar som finns på vissa platser i Sverige. Eftersom målningarna blir kvar ett tag kan målaren satsa mer tid och färg, vilket i sin leder till att målningarna generellt sett är mer genomarbetade. För besökarna innebär det att det det alltid finns nya målningar och att det nästan varje dag står någon och arbetar på ett verk – samtidigt som det går att återvända till en favoritmålning flera gånger, som på ett vanligt konstmuseum.


Exempel på hur fasaden förändras: Doves TC5 har fått måla samma plats två gånger. Fotograferad 2011 (överst) och 2008 (nederst)

De senaste åren har fastighetsägaren presenterat planer på att riva fastigheten för att bygga bostadsrätter och en shoppinggalleria på tomten. Han har dock lovat att han på något sätt kommer att inkorporera 5 Pointz i nybygget – genom att upplåta vissa väggar för graffitimålning och några lokaler för ateljéer. Många, bland annat Meres själv, är ändå oroade för att 5 Pointz kommer att gå under i samband med rivningen och planerna har fått många att tala om att det lever på lånad tid. 

Mer info om 5 pointz:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar