måndag 20 augusti 2012

Laglig graffiti - så funkar det, del 4


Laglig graffiti - så funkar det, del 4:
Subtopia Graffitivägg, Botkyrka 


Fredagen den 17 augusti 2012 invigdes Subtopias graffitivägg, men förslaget om en laglig graffitivägg restes som ett medborgarförslag redan i mitten av 00-talet. 

Att det nu till slut blir av är inte trots utan snarare på grund av den nolltolerans som dominerar i Stockholms län

Första steget togs nämligen när den internationellt kända gatukonstnären Roa var på besök tidigare i år, och trots fastighetsägarens tillstånd inte kunde måla en fasad i Stockholm innerstad. Istället blev det just kommunala Subtopia i Botkyrka som fick en målning av Roa. Och det var i samband med detta som Subtopia och Graffitifrämjandets ordförande Hugo Röjgård fick kontakt, och projektet kom i rullning.

Det kommunala pressmeddelandet knyter projektet till Botkyrkas slogan "Långt ifrån lagom" och sätter det i kontrast till nolltoleransen. Väggen invigdes också av företrädare för både moderaterna och socialdemokraterna i kommunen. På så sätt lyckas Botkyrka kommun genom väggen både leva upp till sin slogan och positionera sig som en uppstickare i förhållande till Stockholms stad, vilket inte varit möjligt utan den senares nolltolerans.

Projektet drivs i samarbete mellan Riksteaterföreningen Graffitifrämjandet och kommunala Subtopia. Upplägget skiljer sig på flera sätt från de tidigare projekten jag skrivit om. Dels i just det att det är ett projekt som delvis drivs av allmänna medel (om än ytterst små i förhållande till annan kommunal verksamhet), och dels i avsaknaden av regleringar i tid och/eller kvalité. Bortsett från att det bara är tillåtet att måla vid vissa tider (helger då inte Subtopia har annan verksamhet)  så kommer att vara en vägg öppen för alla. Redan första dagen fick delar av väggen flera lager av målningar.

Det uttalade målet med väggen är att ge graffitimålarna lagliga möjligheter för sin konst och att nyansera debatten om graffiti. Invigningen fick stort medialt genomslag och det gjordes många intressanta målningar. Så långt en framgång. Men till skillnad från till exempel Malmös lagliga väggar (mer om dem i nästa del av denna serie) ligger Subtopias graffitivägg avsides – inne på ett ofta avspärrat område och utan genomfart. 

Även om Subtopia har en del annan publik verksamhet på området så kommer väggen sannolikt främst kommer att besökas och utnyttjas av gatukonstnärer, graffitimålare och andra redan intresserade. Och även om bristen på andra lagliga projekt gör att de antagligen kommer att resa från hela regionen (och även andra delar av landet) så finns det en viss risk att väggen ändå blir en intern angelägenhet som inte kommer att påverka debatten i stort. För att undvika att så blir fallet kommer det att krävas att väggen också framöver uppmärksammas medialt, och här kanske fortsatta publika projekt med inbjudna konstnärer skulle vara en väg.


Mer info:
http://www.botkyrka.se/Nyheter/Sidor/Invigning-av-graffitiv%C3%A4gg-i-Subtopia.aspx

http://www.subtopia.se/om-subtopia.php?PHPSESSID=ecd95cb6bd7cc1b4ab8bd3438434150f


http://www.svt.se/kultur/konst/botkyrka-far-laglig-graffitivagg


http://moderaterna.net/botkyrka/2012/08/graffiti-invigning-av-laglig-vagg-i-alby/ 


http://www.dn.se/blogg/epstein/2012/08/18/sprejat-moderatmarke-invigde-botkyrkas-lagliga-graffitivagg/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar