onsdag 13 juni 2012

Otänkbart i en demokrati?

"Det finns de riktigt skrävlade som försöker få stadens klotterpolicy att stå i strid med yttrandefriheten."
Madeleine Sjöstedt, kultur- och fastighetsborgarråd i Stockholm stad (2012-06-12)


Stockholms kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt har de senaste åren gjort sig känd som en ivrig anhängare av yttrandefrihet och armslängds avstånd i kulturpolitiken. Just därför har jag saknat hennes röst i debatten om den egna borgerliga majoritetens intoleranta politik visavi graffiti - även om den främst skötts av allianskollegor inom Moderaterna. 

Hon har gjort några få små inlägg som inte förpliktigat till mycket, och ömsom försökt släta över politiken (som när hon i DN menade att den bara handlade om att man inte fick måla utan tillstånd) och ömsom försökt öppna för en annan väg (som i sitt stöd till ett bevarande av Fascinate). När hon nu till slut på allvar ger sig in i samtalet så är det med ett inlägg som försöker reducera kritikerna av nolltoleranspolitiken till skrävlare, och där hon själv försöker hävda att det inte finns några större problem - även om hon medger att den ibland – kanske – har "övertolkas":


"Kanske var det en övertolkning av stadens klotterpolicy när man nekade Riksteatern att sätta upp sina affischer med reklam för Art of the Street." 

Men censur har det inte handlat om: 
"Censur skulle vara om du blev förbjuden att måla graffiti på egna väggar eller på tavlor som man själv äger, vilket ju naturligtvis är otänkbart i en demokrati." 

Hur ställer sig då kulturborgarrådet till de fakta som visar att Stockholms stad och dess politiker i Nolltoleransens namn bland annat krävt:

1. att kulturhuset Cyklopen stänger sin graffitivägg (september, 2008)
2. att Sigtuna kommun ska stänga sin öppna graffitivägg (maj, 2009)

Är det ovanstående exempel otänkbara eftersom vi lever i en demokrati? Är det inte snarare så att demokratins principer tvärtom måste försvaras - även i en demokrati och även när det är ens politiska allierade som driver en politik som försöker inskränka yttrandefriheten?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar