onsdag 28 mars 2012

Nolltoleransen periodiserad, del 3 (skakad)


Nolltoleransen är en ideologi som bygger på idén om att graffiti skapar otrygghet samt att denna otrygghet kan bekämpas med fyra metoder. Dessa har jag tidigare beskrivit. Men nolltoleransen har också en historia. Jag har valt att dela in denna historia i fem perioder. Nu dags för del 3 av 5.

Nolltoleransen skakad (men inte rörd) 2002-2003
Den person som ända sedan 1995 varit nolltoleransens offentliga företrädare får oväntat och med omedelbar verkan sparken från SL, misstänkt för en rad allvarliga brott. Redan dagen efter avskedandet framkommer det dessutom att mannen i sitt tidigare arbete som polis dömts till fängelse för myndighetsmissbruk och för att ha lämnat falska vittnesmål.


Expressen 2002-11-08

 DN 2002-11-13

Den vaktgrupp inom Falck (som går under namnet CSG, Civila Spaningsgruppen) upplöses efter att ha anklagelser om både mutbrott och att på SL:s uppdrag ha bedrivit illegal spaningsverksamhet.


Det inträffade skakar nolltoleransen i grunden, nu vill ingen längre vara nolltolerant öppet. Men den stora skandalen till trots tycks få vara intresserade av att på allvar granska den politik som lett fram till händelsen. Denna ovilja öppnar för den fjärde fasen i nolltoleransens historia.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar