söndag 16 december 2012

Noll tolerans, snart på ett bibliotek nära dig...

I "Noll tolerans" konstaterade jag att Stockholms bibliotek har under hela nolltoleransen varit något av en frizon, vilket gjort att de kunnat behandla graffiti på ett sätt som ingen konsthall har haft möjlighet att göra. Jag menade att detta sannolikt berodde på att boken som medium intar en särställning i vår kultur – att det är politiskt betydligt mer känsligt att lägga sig i böckers och biblioteks innehåll än konstutställningars (något som inte minst bekräftats under höstens debatter om Tintin i Kongo m.m.).

Jag konstaterade förhoppningsfullt att "Stockholms kommunala bibliotek nästan 100 olika titlar som berör graffiti, och förhoppningsvis kommer även denna bok att gå att låna där." Och visst blev det så. Boken går att låna på flera av Stockholms bibliotek.

Men i förra månaden blev "Noll Tolerans - kampen mot graffiti" en av 124 titlar som beviljades statligt distributionsstöd. Det är ett stöd som delas för "att den enskilde medborgaren ska få tillgång till en bred och kvalitativt värdefull bokutgivning på biblioteken". I praktiken innebär det att alla landets folkbibliotek får ett exemplar av boken.Bland de böcker som denna gång fått stödet så ingår Zygmund Baumans "Collateral damage. Social orättvisa i en global tidsålder", Katerine Kielos "Det enda könet" och Lina Wolffs "Bret Easton Ellis och de andra hundarna". Läsvärda böcker som alltså snart finns på ett bibliotek nära dig...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar