måndag 10 december 2012

Justering av Stockholms klotterpolicy?

Efter att ha läst "Noll Tolerans" skrev Miljöpartisten Mats Berglund en motion om att Stockholms stad skulle inta "en mer positiv attityd till gatukonst och graffiti"

Kulturnämnden har i sitt remissvar till motionen i flera hänseenden ställt sig kritisk till stadens klotterpolicy. Vid trafiknämndens senaste möte blev det däremot ett försvar av rådande ordning. 

Till Stockholms Fria Tidning uttrycker Berglund besvikelse över det tjänstemannautlåtande från trafikkontoret som utgjorde grunden för nämndens svar:
"Jag tycker de är fega. De svarar inte alls på motionen, utan rabblar om tekniska detaljer om klottersanering".
 

Även om jag håller med om att det är ett rätt märkligt och slingrande svar så går det faktiskt att tolka som en försiktig reträtt. Trafikkontorets tidigare retorik om graffiti som ett socialt problem är försvunnen och man nämner inte med ett ord den omstridda paragraf 9. Det är den paragraf som statuerar att staden inte ska medverka till ”verksamheter som på något sätt kan väcka intresse för och leda till klotter, olaglig graffiti” och som fått kritik från flera delar av det politiska spektret. Intrycket är att trafikkontoret nu tolkar policyn till så att de ska agera teknisk förvaltare och inte längre kräva inflytande över kulturella och sociala projekt.

Någon total revidering i linje med Berglunds motion lär det knappast bli, inte under rådande politiska förhållanden. Men svaren öppnar ändå för en viss justering av policyn när motionen väl når kommunfullmäktige.

2 kommentarer:

  1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

    SvaraRadera
  2. Nu har jag visserligen inte läst trafiknämndens utlåtande men att betong skulle skadas av sprayfärg har avfärdats som en myt* av experter. Därför vore det intressant att veta vad trafiknämnden baserar sina synpunkter på för fakta om de hävdar det. Sen finns det ju inget som säger att öppna väggar måste vara byggda av betong.

    * Läs mer om hur sprayfärg påverkar betong på: http://harfarman.se/?p=1003

    SvaraRadera