onsdag 22 februari 2012

Tidningen Metro och lanseringen av nolltoleransen mot graffiti, del 2


Färdigrullat i Kungliga bibliotekets mikrofilmssal - dags för statistik!

Min sökläsning av tidningen Metro från åren 1995-1999, som jag berättade om i januari, är nu avslutad. Det har gett totalt 219 texter som på olika sätt använder ordet klotter. Jag har valt att dela in träffarna i fyra kategorier efter avsändare: artiklar, insändare, SL-direkt och annonser. 

Med artiklar menar jag all typ av redaktionellt material (notiser, artiklar, reportage o s v). Insändare är texter från insändarsidan, och annonser är icke redaktionellt informationsmaterial (som inte har SL som avsändare).

SL-direkt är texter publicerade på SL:s egen dagliga annonssida i Metro, eller i bilagor till tidningen. Dessa skiljer sig från andra annonser på så sätt att de ytligt sett påminner om journalistik, med samma typsnitt på ingresser och brödtext som övriga Metro.

Med denna indelning fördelar sig träffarna under perioden på  följande sätt:
77 artiklar
90 inlägg på SL-direkt 
49 insändare 
3 annonser (samtliga från Stockholms stad). 

Det här är ett material som jag kommer att få användning av och sannolikt även anledning att återvända till här.
1 kommentar: